WC- ja kylpyhuoneremontit

Suun­nit­te­let­ko WC- tai kylpyhuoneremonttia?

Toteu­tam­me eri­lais­ten mär­kä­ti­lo­jen remon­toin­nin toi­vei­de­si mukai­ses­ti ja aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa. Asian­tun­te­muk­sem­me ja koke­muk­sem­me mär­kä­ti­lo­jen remon­toin­nis­ta takaa­vat kau­niin ja toi­mi­van lop­pu­tu­lok­sen. Teem­me remont­ti­tar­pei­de­si mukaan niin kalus­tea­sen­nuk­set ja laa­toi­tuk­set kuin suu­rem­mat­kin raken­teel­li­set muutokset.

Haa­vei­let­ko uudes­ta ja tyy­lik­kääs­tä WC:stä tai kyl­py­huo­nees­ta? Ota yhteyttä!

Ker­ro mil­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tar­vit­set ja pyy­dä tarjous.

Ota yhteyt­tä