Kyl­miö- ja pakas­te­huo­neet sekä kyl­mä­tis­kien asennukset

Olem­me eri­kois­tu­neet kyl­miö- ja pakas­te­huo­nei­den raken­ta­mi­seen sekä kyl­mä­tis­kien asentamiseen.

Raken­nam­me ja asen­nam­me kyl­mä­ti­lat jous­ta­vas­ti yri­tyk­sen­ne tar­pei­den mukai­ses­ti. Raken­nam­me ja asen­nam­me toi­mi­ti­loi­hin­ne mitoi­te­tut ja sopi­vat kyl­mä­ti­la­rat­kai­sut asian­tun­te­vas­ti ja tehokkaasti.

Etsit­kö toi­mi­vien kyl­mä­ti­la­rat­kai­su­jen raken­ta­jaa ja asen­ta­jaa Kes­ki-Suo­mes­sa? Ota yhteyttä!

Ker­ro mil­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tar­vit­set ja pyy­dä tarjous.

Ota yhteyt­tä