Huo­neis­to­re­mon­tit

Etsit­kö luo­tet­ta­vaa remon­toi­jaa koti­si tai yri­tyk­se­si tarpeisiin?

Raken­nus Rin­nea­ho on luo­tet­ta­va raken­ta­ja ja remon­toi­ja niin uudis- kuin sanee­raus­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin Kes­ki-Suo­mes­sa. Teem­me eri­lai­set ja -kokoi­set huo­neis­to­re­mon­tit ammat­ti­tai­dol­la aina tape­toin­nis­ta ja maa­laa­mi­ses­ta kalus­tea­sen­nuk­siin, par­ket­tien asen­nuk­siin ja eri­lai­siin pintaremontteihin.

Teh­dään yhdes­sä kodis­ta­si tyy­li­käs, toi­mi­va ja aikaa kes­tä­vä. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta että talo­yh­tiöi­tä. Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!

Ker­ro mil­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tar­vit­set ja pyy­dä tarjous.

Ota yhteyt­tä